Eksperci
Jakie są największe zagrożenia związane z trwałością gruntowych źródeł dolnych i jak można im zapobiegać?

Jakie są największe zagrożenia związane z trwałością gruntowych źródeł dolnych i jak można im zapobiegać?

Dodano: środa, 12 sierpnia 2015 12:45
Odpowiada: Bogdan Skotarek

Zagrożenia poprawnego działania dolnego źródła ciepła mogą wynikać z błędów popełnionych podczas wykonywania instalacji lub już w trakcie eksploatacji. Dowiedz się, na jakie błędy zwracać uwagę?

Najczęściej spotykane błędy projektowo-wykonawcze to:

 • niedowymiarowanie (z powodu przyjęcia błędnego przelicznika lub pominięcia w obliczaniu specjalnego zapotrzebowania na ciepło - np. basenu ogrzewanego latem);
 • nierównomierne obciążenie pętli kolektora poziomego / sond kolektora pionowego (wykonanie odcinków o różnej długości bez wyrównania wielkości przepływów);
 • zbyt bliskie ułożenie poszczególnych pętli / sond względem siebie (nieskuteczna regeneracja dolnego źródła, powodująca obniżenie wydajności);
 • napełnienie niewłaściwą lub niewymieszaną przed napełnieniem mieszanką niezamarzającą.

Typowe zagrożenia podczas eksploatacji to:

 • zapowietrzenie;
 • niedopełnienie obowiązku okresowego czyszczenia filtra (filtrów);
 • dopełnianie instalacji wodą;
 • zabudowanie terenu nad instalacją kolektora poziomego (utrudniona regeneracja);
 • uszkodzenia mechaniczne, np. w wyniku prac budowlanych.
  Ekspert firmy:
  Logo

Uwaga: w przypadku niezgłoszenia do właściwego urzędu faktu umieszczenia kolektora w gruncie, instytucje publiczne i przedsiębiorstwa dostarczające media nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia instalacji dolnego źródła!

Podczas eksploatacji dolnego źródła nie ma potrzeby - w odróżnieniu od instalacji solarnych - wymiany glikolu co kilka lat. Różnice temperatury, którym poddawany jest roztwór niezamarzający, są o wiele mniejsze, nie powodują więc jego przyspieszonego starzenia.