"Obrót zielonymi certyfikatami z perspektywy przedsiębiorstw energochłonnych. Aspekty prawne i handlowe"

Dodano: czwartek, 10 października 2013 10:03

23 października 2013 r. we Wrocławiu odbędzie się seminarium, którego tematyka wiąże się z wejściem w życie 11 września br. "małego trójpaku energetycznego", który to przewiduje, że odbiorcy przemysłowi, spełniający warunki ustawowe, mają określony termin na złożenie potwierdzającego to oświadczenia do Urzędu Regulacji Energetyki, po czym stają się uczestnikami systemu tzw. zielonych certyfikatów.

25 września 2013 r. upłynęła ostateczna data składania oświadczeń odbiorców przemysłowych w Urzędzie Regulacji Energetyki związanych z nowym obowiązkiem rozliczania zielonych certyfikatów. Kolejny termin przypada na 30 listopada br. Duża część kwalifikujących się podmiotów postanowiła odłożyć zgłoszenie na listopad, kierując się brakiem decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej redukcji obowiązku, czystymi aspektami handlowymi, bądź dając sobie po prostu czas na głębsze zapoznanie się z problematyką.

Western Energy Consulting wraz z firmą STX Services organizuje specjalistyczne seminarium dedykowane przedsiębiorstwom energochłonnym, podczas którego poruszone będą następujące kwestie:

 • definicja odbiorcy przemysłowego,
 • terminy ustawowe i wynikające z nich obowiązki,
 • sankcje za niedopełnienie obowiązków,
 • nowy obowiązek z punktu widzenia odbiorcy przemysłowego,
 • rozwój rynku zielonych certyfikatów z wyszczególnieniem technologii produkcji,
 • struktura handlu zielonymi certyfikatami,
 • struktura popytu i podaży; sezonowość na rynku certyfikatów,
 • rozwiązania rynku pozasesyjnego pozwalające na zarządzanie ryzykiem zmiany ceny certyfikatów.

Prelegentami seminarium "Obrót zielonymi certyfikatami z perspektywy przedsiębiorstw energochłonnych. Aspekty prawne i handlowe" będą:

 • Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • Daniel Borsucki, Katowicki Holding Węglowy
 • Grzegorz Biliński, STX Services
 • Piotr Wąsik, Axpo Polska
 • Magdalena Pakosińska, Kancelaria Olesiński i Wspólnicy
 • Michał Ćwil, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej
 • Piotr Trendowski, Trigon Dom Maklerski S.A.

Seminarium odbędzie się w hotelu Radisson Blu we Wrocławiu. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia od podmiotów spoza  kategorii przedsiębiorstw energochłonnych.

Rejestracja:
tel. 71 780 64 74,
kom. + 48 530 709 222
info@westernenergyconsulting.com
www.westernenergyconsulting.com

źródło: Western Energy Consulting