VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

Dodano: wtorek, 12 lutego 2013 14:01

VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, odbędzie się w dniach 13 - 14 maja 2013 r. w Toruniu pod hasłem "Kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne w energetyce prosumenckiej". Forum, jako największe na skalę krajową spotkanie branży energetyki słonecznej, będzie jednocześnie kulminacyjnym punktem obchodów kampanii Europejskie Słoneczne Dni.

Polski rynek kolektorów słonecznych wg ESTIF - European Solar Thermal Industry Federation, jest jednym z najbardziej obiecujących w Europie. Wyniki sprzedaży instalacji kolektorów słonecznych z 2011r. uplasowały polski rynek na 4 miejscu w Europie, tuż za Niemcami, Włochami, Hiszpanią. Europejski rynek kolektorów słonecznych jest konkurencyjny i trudny, pomimo to branża ta, ciężką i konsekwentną pracą na rzecz rozwoju technologii, poprawy jakości, obniżenia kosztów, ale też eksportu (poprawy bilansu handlowego kraju) pozyskała zaufanie odbiorców i zasłużyła w pełni na szacunek decydentów - regulujących rynek energii i wspierających rozwój energetyki odnawialnej.

Decyzja o zwiększeniu budżetu programu dotacji NFOŚIGW do kredytów na zakup kolektorów słonecznych oraz niezwykle dobre perspektywy finansowania kolektorów słonecznych w ramach polityki spójności UE na lata 2014-2020 pozwalają z dużym optymizmem patrzeć na dalszy rozwój branży. Branża kolektorów słonecznych stanowi dzisiaj, w przededniu uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii, doskonała bazę także do rozwoju nowego, w pełni komplementarnego rynku fotowoltaiki.

Rynek systemów fotowoltaicznych w Polsce ma w dalszym ciągu duże możliwości rozwoju. Obecnie w Polsce zainstalowane jest zaledwie ok. 3 MW mocy w instalacjach słonecznych PV. Większość z tych instalacji nie jest podłączona do sieci elektroenergetycznej. Długo oczekiwanym rozwiązaniem przez nowo powstające firmy oraz potencjalnych użytkowników instalacji PV są zaproponowane w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii wg Ministerstwa Gospodarki kwoty stałych taryf dla mikroinstalacji. Takie zmiany byłyby po raz pierwszym w historii ukłonem w stronę energetyki prosumenckiej. Zaproponowane kwoty stałych taryf (FiT) pokryłyby koszty związane z wyprodukowaniem energii z pierwszych instalacji PV i umożliwiły pozyskanie finansowania i zwrot nakładów pierwszych instalacji PV. Jak zauważa Pan Grzegorz Wiśniewski - Prezes IEO "taki system wsparcia dopiero pozwoliłby stworzyć rynek i doprowadzić do spadku kosztów w kolejnych latach, zwłaszcza w zakresie projektowania i planowania systemów oraz ich instalacji".

Dlatego też, tegoroczne, VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, które odbędzie się w dniach 13 - 14 maja 2013 r. w Toruniu w Dworze Artusa odbędzie się pod hasłem "Kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne w energetyce prosumenckiej". Forum jest największym na skalę krajową spotkaniem branży energetyki słonecznej.

Patronat Honorowy nad Forum objął: Minister Gospodarki - Janusz Piechociński, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - Marek Woszczyk, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezydent Torunia - Michał Zaleski oraz Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej będzie jednocześnie kulminacyjnym punktem obchodów kampanii Europejskie Słoneczne Dni. Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do producentów, instalatorów i dystrybutorów systemów słonecznych (cieplnych i elektrycznych), projektantów, architektów oraz inwestorów publicznych i przemysłowych oraz samorządowców. Tradycją, już jest, że Forum jest okazją do zacieśnienia i sformalizowania współpracy w ramach firm produkcyjnych i instalatorskich sektora energetyki słonecznej w Polsce i w UE oraz zielonej gospodarki.

Forum, podobnie jak rok temu, towarzyszyć będzie wystawa instalacji słonecznych. Dwudniowa wystawa odbędzie się na rynku Starego Miasta przed Dworem Artusa i będzie dedykowana mieszkańcom Torunia oraz turystom zwiedzającym Toruń w ramach europejskiej sieci "Europejskie Słoneczne Dni".

Rejestracja uczestników odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na stronie: www.solarforum.ieo.pl.

źródło: IEO