Boryszew S.A. ogłasza przetarg

Dodano: poniedziałek, 06 lipca 2015 15:34

Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie ogłasza Przetarg nieograniczony NR 1/2015 na przeprowadzenie audytów energetycznych.

Szczegółowe informacje umieszczone zostały w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr 1/2015  <pobierz>

2. Formularze: ofertowy, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej  <pobierz>

źródło i zdjęcie: Boryszew S.A.

Firma Boryszew Erg