Hydro-Vacuum instaluje tłocznię ścieków typu TSA 3.15.

Dodano: piątek, 30 października 2015 10:18

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzezina i Wilkszyn Hydro-Vacuum S.A. dostarczyła i zainstalowała m.in. tłocznię ścieków typu TSA 3.15. Szczegółowe rozwiązanie inwestycji wiązało się ze zwiększeniem ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, przed nielegalnymi zrzutami ścieków, a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej na terenie gminy Miękinia.

Zakres inwestycji obejmował budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ponad 18 km wraz z przepompowniami i tłoczniami ścieków. Zastosowanie tłoczni ścieków produkcji Hydro-Vacuum S.A. umożliwiło osiągnięcie założonych celów projektu, a także pozwoliło na spięcie systemu kanalizacyjnego na terenie gminy w zakresie objętym projektem. Zastosowanie wysokosprawnego systemu transportu ścieków wpłynęło na zmniejszenie zużycia energii oraz zapobiegło emisji gazów niebezpiecznych takich jak siarkowodór czy metan.

źródło i zdjęcia: Hydro-Vacuum S.A.