Pompy ciepła ogrzewają klasztory w Krakowie

Dodano: czwartek, 16 czerwca 2011 09:18

Chcąc utrzymać optymalną temperaturę w tak dużych powierzchniach jak budynki sakralne, konieczne jest zastosowanie bardzo wydajnej instalacji grzewczej. Alternatywą dla takich drogich inwestycji mogą być pompy ciepła charakteryzujące się niskimi kosztami eksploatacji.

Jednym z pierwszych polskich obiektów sakralnych, w którym pompy ciepła ogrzewają budynek, jest klasztor Kamedułów na krakowskich Bielanach. Budynek ulokowany jest 326 m n.p.m. na wzgórzu zwanym Srebrną Górą. Jego budowę rozpoczęto w 1604 r. i zakończono po ok. 40. latach. W 2008 r. dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych rozpoczęto w nim prace renowacyjne.

Bezpośrednim celem projektu była modernizacja jednej z części klasztoru - Domu Wolskiego i dawnej Infirmerii. W ramach inwestycji wyposażono ją w system geotermalnego ogrzewania, dzięki któremu udało się obniżyć koszty utrzymania.

W obiekcie o powierzchni użytkowej 1320 m2 realizowano jednocześnie prace budowlane, konserwatorskie oraz instalacyjne, które łącznie trwały ponad 12 miesięcy. Aby zapewnić odpowiednie warunki termiczne przy kubaturze 4262 m3, zaprojektowano węzeł ciepła z pionowym kolektorem gruntowym, instalację c.o. oraz instalację wentylacji mechanicznej. Realizacji projektu podjęła się firma Nateo.

"Wszystkie prace musiały być przeprowadzane pod ścisłym nadzorem konserwatorów zabytków. W budynku zamontowaliśmy dwie pompy ciepła Gemini o łącznej mocy 107 kW, które zasilają centralne ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową oraz wentylację" mówi Paweł Kocięba-Żabski, prezes Nateo sp. z o.o. "Najbardziej problematyczne było wykonanie źródła dolnego, ponieważ odwierty wykonywane były w skale wapiennej, a każdy z nich musiał mieć 62 m głębokości."

Funkcję źródła górnego pełnią: ogrzewanie podłogowe, stalowe grzejniki płytowe oraz klimakonwektory. Parametry czynnika grzewczego wynoszą 40/32° C. Instalacja obsługiwana jest za pośrednictwem zautomatyzowanego panelu centralnego oraz paneli pokojowych umożliwiających regulację temperatury oraz pracy wentylatorów w poszczególnych pomieszczeniach.

Rok później w klasztorze zrealizowano kolejny projekt, który dotyczył budynku Foresterii - Schindlerówki. Jego kubatura wynosi 3806,2 m3, powierzchnia ogrzewana - 548 m2, a powierzchnia zabudowy - 373,2 m2. Na podstawie przeprowadzonego bilansu cieplnego określono zapotrzebowanie mocy grzewczej o wartości minimalnej 42,35 kW oraz sezonowego zapotrzebowania ciepła na poziomie 308,69 Gj rocznie. W obiekcie zainstalowana została pompa ciepła Gemini G44 o mocy grzewczej 44 kW.

"Modernizacja instalacji grzewczej w klasztorze Kamedułów była dla nas dużym wyzwaniem ze względu na trudne warunki pracy. Jesteśmy jednak dumni, że to właśnie my mogliśmy podjąć się realizacji tego projektu i wziąć udział w modernizacji tak niesamowitego obiektu" mówi Paweł Kocięba-Żabski.

Pierwsze zainstalowane pompy działają w budynku już od dwóch lat i przynoszą spodziewane korzyści, dzięki czemu obecnie rozważana jest możliwość przeprowadzenia podobnej modernizacji w pozostałych częściach klasztoru.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy Nateo, która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcie: nateo.pl