Umowa z Polską Akademią Nauk

Dodano: wtorek, 10 maja 2011 13:51
W celu dalszego udoskonalania naszych produktów zawarliśmy umowę o współpracy naukowo - badawczej z Polską Akademią Nauk.

Współpraca polega na prowadzeniu wspólnych badań naukowych, wzajemnej promocji i wymianie informacji, oraz rozwoju wspólnych prac eksperymentalnych i teoretycznych. Do realizacji umowy wykorzystana zostanie najnowocześniejsza aparatura Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.

Firma VERANO