Nowocześnie - Energooszczędnie - Odpowiedzialnie: Inteligentne Sieci Energetyczne

Dodano: wtorek, 01 października 2013 10:28

W najbliższych latach wszystkich Polaków czeka modernizacja sieci energetycznych. Według dyrektywy europejskiej, której celem jest poprawa efektywności, a także przejrzystości europejskich systemów energetycznych, w 2020 r. 80% użytkowników energii elektrycznej ma być wyposażonych w inteligentne liczniki, co będzie początkiem inteligentnej sieci energetycznej (ISE). Jakie korzyści przyniesie to dla indywidualnych użytkowników energii?

Inteligentne Sieci Energetyczne to pozornie dość trudny temat, jednak obowiązkowy dla każdego, kto chce mieć wpływ na wysokość własnych rachunków za energię. Już za 7 lat 80% z nas, Polaków, będzie korzystać z inteligentnych liczników energii. Jest to jeden z podstawowych aspektów wprowadzenia inteligentnych sieci energetycznych. Z rachunków znikną prognozy zastąpione faktycznym zużyciem, a dane na temat poboru prądu, dostępnych taryf czy awarii będą dostępne dla każdego w przejrzystych internetowych panelach konsumenta.

Już teraz np. Kalisz jest w pełni objęty inteligentnym opomiarowaniem. Kaliszanie mogą monitorować pobór energii w swoich domach logując się na specjalnej stronie internetowej. Widzą tam swój profil energetyczny, zużycie w wybranym czasie oraz aktualny stan licznika. Mogą też porównać swoją konsumpcję energii ze średnim zużyciem dla własnej taryfy. Profil taki ma być dostępny również jako aplikacja na telefon. O nadchodzących przerwach w dostawie prądu lub stanie awarii każdy będzie mógł być poinformowany smsem.

Projekt "Nowocześnie - Energooszczędnie - Odpowiedzialnie: Inteligentne Sieci Energetyczne", realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć przybliży korzyści społeczne z wdrażania ISE. Do końca 2014 r. trwać będzie kampania na temat zbliżających się zmian w systemach energetycznych i ich wpływu na zwykłych użytkowników energii. Przede wszystkim jednak jakie możliwości Inteligentne Sieci Energetyczne będą mogły przynieść każdemu z nas. W ramach projektu przewidziano realizację cyklu debat studenckich, konkursy, warsztaty, happeningi, kampanię radiową i internetową.

źródło i zdjęcie: NFOŚiGW