Dotacje do kolektorów słonecznych

Dodano: czwartek, 10 czerwca 2010 14:07
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisze z sześcioma bankami umowy dotyczące przyznania środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Umowy o współpracy i przyznanie limitu środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych podpisane będą na lata 2010-2012. NFOŚiGW na ten cel przeznaczył łącznie 138,1 mln zł.

Dotacje do kolektorów słonecznych wynoszą 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego.

źródło i zdjęcie: wnp.pl