Dofinansowanie kierunku "Energetyka" na Politechnice Radomskiej

Dodano: wtorek, 10 stycznia 2012 11:15

Politechnika Radomska już po raz drugi otrzymała dofinansowanie na realizację projektu kierunków zamawianych. Dotacją został objęty kierunek "Energetyka" na Wydziale Mechanicznym, na którym rekrutacja zostanie przeprowadzona w lutym 2012 r.

Dofinansowanie kierunku "Energetyka" na Politechnice Radomskiej, pozwoli 25 studentom na pobieranie nauki na tym kierunku. Rekrutacja rozpocznie się 1 lutego br. Planowane są także stypendia motywacyjne w  wysokości 1000 złotych, które otrzymywać będzie 12 osób.

Przewidziane działania w projekcie, oprócz stypendium to:

  • Zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki oraz zajęcia wspierające,
  • 3 miesięczne płatne staże zawodowe w renomowanych przedsiębiorstwach;
  • Certyfikowane kursy w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych zakończone nabyciem uprawnień
  • Kursy specjalistyczne z języka angielskiego potwierdzone certyfikatem
  • Wykłady zamawiane otwarte dla wszystkich studentów prowadzone przez zaproszonych specjalistów z firm branży energetycznej;
  • Specjalistyczne Koła Naukowe;
  • Wyjazdy na Międzynarodowe Targi Energetyczne
  • Wsparcie osób niepełnosprawnych w postaci opieki psychologiczno-pedagogicznej;
  • Spotkanie adaptacyjne, konsultacje, psycholog-pedagog dla chętnych studentów objętych wsparciem na I roku studiów.

Politechnika Radomska zaprasza zainteresowanych kierunkiem "Energetyka" na rekrutacje rozpoczynającą się w lutym br. Pobieranie nauki na dofinansowanym kierunku "Energetyka", to nie tylko szansa na stypendium, ale również możliwość zdobycia dobrze płatnej pracy po ukończeniu studiów.

źródło i zdjęcie: pr.radom.pl