Elektroniczny dostęp do polskich norm

Dodano: wtorek, 06 grudnia 2011 09:00

Polski Komitet Normalizacyjny wprowadził nowe rozwiązanie, które zapewnia elektroniczny dostęp do polskich norm. Dzięki niemu możliwe jest korzystanie o każdej porze z uaktualnianego na bieżąco katalogu norm.

Stale postępujący proces informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, wpłynął na wprowadzenie elektronicznego dostępu do polskich norm. Wybrać można zarówno pojedynczą normę jak i dowolny ich zbiór. Treść wytypowanych norm umieszczana jest na serwerze PKN. Przez cały okres korzystania ze zbioru jest on aktualizowany - wszelkie zastąpienia, zmiany, poprawki wprowadzane są na bieżąco.

Elektroniczny dostęp do zbioru polskich norm odbywa się poprzez wyszukiwarkę. Umożliwia ona wyszukiwanie norm w całym zbiorze, w zbiorze norm aktualnych lub norm wycofanych. Kryteria wyszukiwania to: numer, tytuł, numer ICS , "zastępuje", "wprowadza".

O tym ilu użytkowników z danej firmy może jednocześnie korzystać z norm decyduje liczba podana w zawartej z Polskim Komitetem Normalizacyjnym umowie. Dla zainteresowanych istnieje możliwość wydruku norm we własnym zakresie do użytku wewnątrzzakładowego.

Dla klientów chcących zakupić co najmniej 25 norm w formie elektronicznej, PKN przewiduje indywidualne warunki.

Możliwe jest tworzenie zbiorów zawierających normy nowo nabywane i kupione wcześniej. Do dyspozycji klientów pozostaje zespół specjalistów, który chętnie wyjaśni szczegóły, zaproponuje różne warianty rozwiązań czy wyliczy roczną opłatę za korzystanie z dostępu.

źródło i zdjęcie: pkn.pl