Rozwój rynku fotowoltaiki w Polsce

Dodano: piątek, 06 czerwca 2014 10:43

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) w Warszawie zakończył kolejne, cykliczne badanie rynku mikroinstalacji OZE: kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych i kotłów na biomasę. Wyniki badań wraz z analizami porównawczymi zostaną zaprezentowane podczas VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej w Raciborzu, które odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2014 r.

W I kwartale 2014 r. powstało 2,4 MWp nowych instalacji PV. Około 85% z nich to instalacje on grid - przyłączone do sieci elektroenergetycznej. Obecnie łączna ilość instalacji fotowoltaicznych wynosi 6,6 MWp, podczas gdy na koniec 2013 r. łączna moc wynosiła 4,2 MWp, a w samym 2013 r. powstało tylko 0,6 MWp.Rysunek 1 Przyrost mocy zainstalowanej w elektrowniach PV w Polsce od 2003 r.


Po raz pierwszy, biorąc pod uwagę rok 2003, większość instalacji w Polsce funkcjonuje jako instalacje podłączone do sieci elektroenergetycznej. Dotychczas w Polsce rozwijał się rynek instalacji off-grid, był to odmienny trend do tego panującego w Europie. Widoczny na rynku jest również trend eksportowy. W minionym, 2013 roku fabryki w Polsce wyeksportowały łącznie około 24 MWp paneli fotowoltaicznych, a w 2012 - 22 MWp. Polskie firmy eksportują swoje towary do Niemiec, Czech, Włoch, Francji.Rysunek 2 - Sprzedaż w Polsce i eksport krajowych paneli fotowoltaicznych

Na podstawie zebranych przez IEO danych ankietowych oraz prognozy rynkowej można wywnioskować, iż firmy spodziewają się w 2014 r. całkowitej sprzedaży na poziomie około 50 MWp. Zakładają, że około 85% całkowitego wolumenu sprzedaży będą stanowiły elektrownie typu on-grid.Rysunek 3 - Sprzedaż paneli fotowoltaicznych z podziałem na województwa

Najwięcej paneli fotowoltaicznych zostało sprzedanych w województwach: małopolskim (w tym inwestycja 1,4 MWp w miejscowości Gierczyce), warmińsko-mazurskim (w tym inwestycja 1 MWp w miejscowości Gryźliny) oraz w zachodniopomorskim (w tym dwie inwestycje o łącznej mocy ponad 1,1 MWp). W Polsce funkcjonuje 14 fabryk paneli fotowoltaicznych. Ich łączne moce produkcyjne szacuje się na poziomie 600 MW/rok, co przekłada się na wielkość maksymalnie około 2,4 miliona paneli rocznie.

Pełne wyniki badań, wraz z analizą następstw rynkowych w sektorze, zostaną zaprezentowane podczas corocznego, siódmego już Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy, które odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w Raciborzu.

źródło: IEO