Wnioski o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni wstrzymane

Dodano: piątek, 09 marca 2012 12:28

Z końcem lutego 2012 r. nastąpiło wstrzymanie naboru wniosków "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego". Powodem tej decyzji jest zbyt duża ilość chętnych.

Decyzja wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni, wynika z ilości wniosków złożonych do NFOŚiGW, których łączna kwota dofinansowania przekracza limit środków przyjęty na ten rok. W terminie do 31 maja br. zostanie podana informacja, czy została zwiększona alokacja środków na rok 2012 oraz o ewentualnym dodatkowym naborze wniosków.

Program cieszy się popularnością, która przerosła oczekiwania jego pomysłodawców. Na początku tego roku Fundusz podpisywał nawet 8 umów dziennie, ale nie wyklucza się zwiększenia tegorocznego budżetu na ten cel.

Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni został uruchomiony po to, aby wesprzeć samorządy w realizacji zadań wyznaczonych w zakresie oczyszczania ścieków przez Unię Europejską - do 2015 r. we wszystkich aglomeracjach ma zostać uzyskany wysoki poziom oczyszczania ścieków komunalnych.

Tam, gdzie powstaje bądź planowana jest budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, Fundusz dopłaci do wykonania przyłączy. Natomiast w rejonach, w których niska gęstość zaludnienia sprawia, że budowa zbiorczego systemu nie jest opłacalna, Fundusz dofinansuje budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Uruchomiony w zeszłym roku program dofinansowania, zakłada wykonanie do 2015 r. ok. 11 tys. przydomowych oczyszczalni oraz ok. 21 tys. przyłączy.

źródło i zdjęcie: nfosigw.gov.pl