Pierwsza dotacja NFOŚiGW na przydomową oczyszczalnię ścieków

Dodano: środa, 14 grudnia 2011 12:16

Została podpisana pierwsza umowa dotacji w programie NFOŚiGW "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego". Środki na ten cel uzyskała podkarpacka gmina Padew Narodowa.

Pierwszą dotację NFOŚiGW na przydomową oczyszczalnię ścieków otrzymała gmina z Podkarpacia, która także jako pierwsza złożyła wniosek w tym programie. Podpis pod  umową dotacji dla projektu realizowanego w tym programie złożyła pani Małgorzata Skucha, zastępca prezesa Zarządu.

W skali Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansowa wielkość inwestycji nie jest może duża - kwota dotacji to 0,5 mln zł, ale dla niewielkiej Padwi (położonej nad Wisłą między Mielcem a Sandomierzem) realizacja tego projektu ma olbrzymie znaczenie.

"Dotacja 0,5 mln zł z NFOŚiGW pozwoli na podłączenie prawie trzystu budynków do budowanej zbiorczej sieci kanalizacyjnej i za kilka miesięcy wszyscy mieszkańcy aglomeracji przyłączeni zostaną do zbiorczej kanalizacji" powiedział wójt gminy Kazimierz Popiołek.

Skanalizowanie i oczyszczenie ścieków na tym terenie stanowi priorytet w wypełnieniu wymogów Traktatu Akcesyjnego, a aglomerację wpisano do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Znaczna część terenu objętego dotacją NFOŚiGW na przydomowe oczyszczalnie ścieków położona jest na obszarze Natura 2000.

źródło i zdjęcie: nfosigw.gov.pl