Instalacja solarna na dachu olsztyńskiego szpitala

Dodano: poniedziałek, 19 września 2011 13:15

Do końca września 2011 r. ma zostać uruchomiona instalacja kolektorów słonecznych, których koszt budowy wyniósł ponad milion zł.

Instalacja solarna będzie ogrzewać wodę dla olsztyńskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii.

Cała operacja będzie wymagała instalacji 150 kolektorów słonecznych na dachu szpitala, które w rezultacie pozwolą w połowie zaspokoić zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową na terenie szpitala.

Budowę instalacji solarnej na dachu olsztyńskiego szpitala dofinansował kwotą 500 tys. zł olsztyński Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Władze olsztyńskiego Funduszu szacują, że uzysk energii w instalacji solarnej wyniesie do 187 MWht.

Zdaniem WFOŚiGW uzyskanie takiej ilości energii pozwoli na ograniczenie emisji CO2 o blisko 50 ton rocznie.

źródło i zdjęcie: heliosfera.pl