Polskie firmy zyskają dzięki energetyce wiatrowej

Dodano: poniedziałek, 11 lipca 2011 08:42

Stopień zaawansowania polskich inwestycji w energetyce wiatrowej jest niezadowalający. Nakłady, które będzie trzeba ponieść przez kilka kolejnych lat wymuszone przez UE, mogą przynieść polskim firmom wiele korzyści.

Polskie firmy mogą wiele zyskać dzięki energetyce wiatrowej, a dokładniej dzięki inwestycjom w jej rozwój. Unijna polityka klimatyczna zachęca do inwestowania w zielone technologie. Turbiny wiatrowe zyskują na popularności, a ich moc w Polsce moc sięga 1500 MW (dla porównania w Niemczech jest to blisko 27000 MW). Gorzej prezentuje się sytuacja morskich farm wiatrowych, które w Polsce w ogóle nie istnieją. Wielka Brytania posiada już moce przekraczające 1300 MW, natomiast Dania ok. 850 MW.

Odpowiedzią na brak inwestycji w morskie farmy wiatrowe może być nowelizacja ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, która została przyjęta przez Sejm 26 maja br., a wejdzie w życie 30 lipca br. Modyfikuje ona otoczenie prawno-regulacyjne inwestycji w morskie farmy wiatrowe i ma pozwolić na zrealizowanie celu, jakim jest posiadanie 500 MW zainstalowanych mocy w roku 2020.

Produkcja związana z energetyką wiatrową może przynieść sporo korzyści dla polskich przedsiębiorstw z branży stoczniowej, elektromaszynowej oraz zbrojeniowej, wynikające z możliwości produkcji związanej z energetyką wiatrową (w tym morskimi farmami wiatrowymi) - twierdzą Pracodawcy RP.

Już dziś niektóre firmy produkują na potrzeby inwestycji wiatrowych. W ubiegłym roku morska energetyka wiatrowa rozwijała się bardzo dynamicznie - moce zostały zwiększone o 51 proc. Według danych Polskiego Towarzystwa Energetyki Wiatrowej, w ubiegłym roku w Europie zainstalowano 308 nowych turbin o łącznej mocy blisko 900 MW.

Szacunki European Wind Energy Association zakładają, iż wartość rynku morskiej energetyki wiatrowej w Europie w ciągu najbliższej dekady będzie wynosić ok. 10 miliardów euro rocznie. To potężne pieniądze, o które powinny ubiegać się polskie firmy. Morska energetyka wiatrowa to także szansa na modernizację infrastruktury nadbrzeżnej i portowej oraz rewitalizację obszarów nadmorskich.

Zdaniem Pracodawców RP polski rząd powinien wesprzeć firmy związane z przemysłem energetyki wiatrowej. Podstawą funkcjonowania branży energetycznej, a pośrednio szeregu firm działających na jej rzecz, jest przygotowywana przez Ministerstwo Gospodarki ustawa o energii ze źródeł odnawialnych.

źródło: wnp.pl
zdjęcie: Aneta Sadlik