Koszty użytkowania instalacji solarnych

Dodano: środa, 09 marca 2011 12:31

Energia słoneczna choć darmowa, musi zostać przetworzona w taką formę, która da realny pożytek człowiekowi. Instalacje solarne pozwalają spożytkować ją w przeróżnych przypadkach, ale aby odbywało się to bezawaryjnie system ten musi być odpowiednio serwisowany co generuje koszty.

Koszty użytkowania instalacji solarnych trzeba ponosić regularnie, aby działała ona bezproblemowo i wydajnie. Do regularnych opłat ponoszonych przy jej eksploatacji można zaliczyć:

  • energia elektryczna niezbędna do zasilenia pompy solarnej i automatyki (koszt od kilku do kilkunastu złotych miesięcznie)
  • raz na pięć lat wymiana płynu solarnego (około 200zł + cena nowego płynu).

Ponadto, przynajmniej raz na dwa lata należy dokonać przeglądu instalacji solarnej, który powinien objąć:

  • sprawdzenie stanu kolektorów
  • nastaw automatyki
  • sprawdzenie ciśnień w instalacji
  • wyregulowanie przepływu
  • zbadanie jakości płynu solarnego, odporność na zamarzanie.

Przegląd całej instalacji solarnej jest płatny, a jego koszt kształtuje się w granicach 250-350 zł.

Przy instalacji z kolektorami próżniowymi, należy sprawdzić dodatkowo:

  • znaczniki próżni na rurach próżniowych
  • odporność płynu na wysoka temperaturę (zmiana zabarwienia płynu, która może skutkować koniecznością wymiany płynu).

źródło: heliosfera.pl
zdjęcie: Aneta Sadlik