Przedłużone terminy zakończenia inwestycji wodno-ściekowych

Dodano: czwartek, 03 lutego 2011 08:46

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przesuwa terminy zakończenia inwestycji wodno-ściekowych ujętych w "Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych". Dzięki temu aż 126 gmin uniknie drastycznych podwyżek opłat za wprowadzanie ścieków do środowiska.

Do konsultacji trafił projekt kolejnej aktualizacji "Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych" (KPOŚK). Ma ona na celu ustanowienie przez samorządy nowych terminów zakończenia inwestycji wodno-ściekowych.

W połowie ubiegłego roku okazało się, że prawie 130. ma poważne opóźnienia w realizacji zadań określonych w KPOŚK i nie jest w stanie ich zakończyć do 31 grudnia 2010 r. W efekcie oznacza to niewywiązanie się przez Polskę z jednego z celów pośrednich, określonych w dyrektywie 91/271/EWG. Zobowiązanie dotyczy objęcia do końca 2010 r. mieszkańców 1069 aglomeracji systemem kanalizacyjnym.

Za niedotrzymanie tego terminu grożą Polsce wysokie kary pieniężne. Gminy z kolei ryzykują podwyższenie aż o 500 proc. opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Dlatego Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zaproponował przedłużenie terminów zakończenia inwestycji wodno-ściekowych ujętych w KPOŚK. 13 aglomeracji (w tym m.in. Kielce, Chorzów, Nowy Dwór Mazowiecki) dostało na to czas do końca 2011 roku.

17 aglomeracjom przesunięto ten termin do 2012 r., a kolejnym 20 (w tym m.in. Warszawie) do 2013. Najwięcej czasu na dokończenie inwestycji otrzymały Katowice, Rybnik i 60 innych aglomeracji - swoje projekty mają ostatecznie zrealizować do końca 2015 r.

KPOŚK jest dokumentem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych.

źródło i zdjęcie: samorzad.pap.pl