Wsparcie dla świętokrzyskiej energetyki cieplnej

Dodano: poniedziałek, 20 września 2010 06:25

Kolejne 59 milionów złotych trafi do świętokrzyskich samorządów z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pieniądze są przeznaczone na projekty związane z rozwojem infrastruktury energetycznej.

Marszałek świętokrzyski Adam Jarubas oraz Marek Gos, członek zarządu województwa podpisali dzisiaj umowy wstępne na dofinansowanie wybranych projektów. "W ten sposób zakończyliśmy kontraktowanie funduszy, które w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zarezerwowaliśmy dla samorządów" - mówi marszałek Adam Jarubas.

Zarząd Województwa wybrał projekty zakwalifikowane do wsparcia w ramach dwóch działań: rozwój systemów regionalnej oraz rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Wszystkie zgłoszone projekty dotyczą energetyki cieplnej i związane są m.in. z modernizacją systemów ciepłowniczych, budową elektrowni wiatrowej, z termomodernizacją szkół i budynków mieszczących instytucje kultury, instalacją lamp solarnych, modernizacją kotłowni czy budową małych elektrowni wodnych.

"To bardzo ciekawe, innowacyjne projekty z tej kluczowej dla gospodarki dziedziny, jednocześnie w znaczący sposób poprawiające stan środowiska naturalnego, poprzez redukcje emisji gazów do atmosfery" - podkreśla marszałek.

W sumie do samorządów i instytucji podległych samorządom trafi prawie 60 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Z tej kwoty 27 mln złotych dofinansowania otrzyma 7 projektów o charakterze regionalnym (ich całkowita wartość to 68 mln zł).

Są wśród nich m.in. projekt gminy Końskie - "Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich" (3,29 mln zł dotacji z RPO) oraz projekt Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu - "Budowa elektrowni wiatrowej na potrzeby zasilania energetycznego ujęcia wody pitnej dla miasta Sandomierza i okolicznych gmin" (3,25 mln zł dofinansowania).

Z kolei 15 projektów lokalnych  dofinansowanych zostanie kwotą 32 mln zł (całkowita wartość inwestycji to 81 mln zł). Wśród nich: "Modernizacja kotłowni gazowej w Sandomierskim Zamku" czy projekt "Ocieplenie budynków, wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze".

"Z pieniędzy na modernizację systemów ciepłowniczych korzystają aż trzy szpitale, oprócz placówki w Czerwonej Górze, również Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy i szpital powiatowy w Końskich" - wylicza Marek Gos członek zarządu województwa świętokrzyskiego, którego zdaniem dobra gospodarka energią poprawi kondycję finansową tych placówek.

źródło: portalsamorzadowy.pl
zdjęcie: nto.pl