Miedziane rury instalacyjne

Firma w katalogu: Hutmen

Kontakt z firmą złóż ofertę
Miedziane rury instalacyjne
Zastosowanie: w systemach instalacji wewnętrznych: wodnych, gazowych i grzewczych, w przeciwpożarowych systemach zraszania, w systemach kanalizacyjnych, wentylacyjnych i ściekowych.
Materiał: rury ciągnione bez szwu z miedzi odtlenionej fosforem, gatunek Cu-DHP; trzy stany utwardzenia (różniące się właściwościami mechanicznymi i użytkowymi).
Postać handlowa:
  • odcinki 5 m - rury w stanie półtwardym (R250) i twardym (R 290),
  • kręgi 25 m, 50 m (dla wym. 15/1) - rury w stanie rekrystalizowanym (R 220).
Wymiary (śr./gr. ścianki) [mm]:
  • rury twarde: 10/1, 12/1, 15/(0,8; 1), 18/1, 22/1, 28/(1; 1,5), 35/1,5, 42/1,5, 54/(1,5; 2)
  • rury półtwarde: (12, 15, 18, 22, 28)/1
  • rury miękkie: 10/1, 12/1, 15/(0,8; 1), 18/1, 22/1

Dopuszczalne ciśnienie robocze [MPa]: od 12,7 (rury 10x1) do 4,4 (rury 54x2).

Kategorie produktu

Materiały do instalacji » Rury i łączniki z miedzi »