Klucze

Firma w katalogu: Anwod

Kontakt z firmą złóż ofertę
Klucze
Rodzaje: z obudową do zasuwy, z obudową do nawiertki, teleskopowy do zasuwy lub nawiertki.
Klucze
Przeznaczenie: ręczne otwieranie i zamykanie zasuw, nawiertek, opasko-zaworów znajdujących się pod ziemią.
Wykonanie i odbiór: wg PN-EN 1074-1:2002, dostarczanie w stanie zmontowanym.

Kategorie produktu

Materiały do instalacji » Armatura instalacyjna »

Zobacz pozostałe produkty firmy Anwod