Kocioł KARO miałowy C.O. z podajnikiem tłokowym

Firma w katalogu: Protech

Kontakt z firmą złóż ofertę
Kocioł KARO miałowy C.O. z podajnikiem tłokowym

Kocioł KARO miałowy C.O. z podajnikiem tłokowym produkowany o mocach do 300 kW. Kocioł KARO jest konstrukcją stalową, spawaną; wykonany jest z blach grubości 5-14 mm zgodnie z normą PN-EN 303-5; płytowe palenisko chłodzone jest wymiennikiem wodnym (nie dotyczy kotłów o mocach 18,5 i 25 kW).

Posiada on zasobnik opału oraz podajnik tłokowy, który precyzyjnie dozuje ilość spalanego paliwa. Atest Emisyjny potwierdza niską emisję spalin i wysoką sprawność cieplną 82-88%. Przeznaczony jest do pracy w instalacjach grzewczych systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z wymaganiami PN-91/B-02413, w związku z tym, nie podlega odbiorowi dozoru technicznego.

Obsługa:

Kotły z podajnikami wymagają znacznie rzadszej obsługi niż konstrukcje z zasypem ręcznym. Polega ona na uzupełnianiu zasobnika z opałem oraz usuwania żużlu z popielnika w zależności od obciążenia raz na 2-5 dni. Za jego stabilną pracę odpowiada sterownik, który płynnie reaguje na zmiany obciążenia. Pozwala to na całoroczną pracę kotła, nawet z samym bojlerem na ciepłą wodę użytkową. Parametrem, jaki opał musi spełniać, jest granulacja, która nie powinna być większa niż 25 mm. Kocioł KARO wyposażony jest w palenisko awaryjne pozwalające na ogrzewanie przy braku energii elektrycznej.

Kategorie produktu

Urządzenia i akcesoria grzewcze » Kotły na paliwo stałe »

Zobacz pozostałe produkty firmy Protech