Biologiczna oczyszczalnia ścieków KlaroPro

Firma w katalogu: Polimat

Kontakt z firmą
Biologiczna oczyszczalnia ścieków KlaroPro

Montaż i rozruch oczyszczalni: w ciągu jednego dnia, pełne parametry funkcjonowania oczyszczalni osiągane są po 3-6 tygodniach.

Zastosowanie: oczyszczanie ścieków z zakładów przemysłowych.
Stopień oczyszczania ścieków: redukcja BZT5 - do 98%, redukcja zawiesin - do 95%, redukcja azotu ogólnego - powyżej 75%, redukcja fosforu ogólnego - ok. 60%
Liczba mieszkańców: według indywidualnych zamówień.
Zapotrzebowanie na powierzchnię terenu [m2]: od 4 do 1000
Pojemność zbiorników: w zależności od przepustowości.


Kategorie produktu

Wodkan » Oczyszczalnie ścieków »

Zobacz pozostałe produkty firmy Polimat