Biologiczna oczyszczalnia ścieków KlaroCom

Firma w katalogu: Polimat

Kontakt z firmą
Biologiczna oczyszczalnia ścieków KlaroCom

Zastosowanie: oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych z małych osiedli komunalnych.

Stopień oczyszczania ścieków: redukcja BZT5 - do 98%, redukcja zawiesin - do 95%, redukcja azotu ogólnego – powyżej 75%, redukcja fosforu ogólnego - ok. 60%.
Liczba mieszkańców: od 40 do 5000
Przepustowość [m3]: od 6 do 750
Zapotrzebowanie na powierzchnię terenu [m2]: od 4 do 1000
Pojemność zbiorników: w zależności od przepustowości.

Montaż i rozruch oczyszczalni: w ciągu jednego dnia, pełne parametry funkcjonowania oczyszczalni osiągane są po 3-6 tygodniach.

Kategorie produktu

Wodkan » Oczyszczalnie ścieków »

Zobacz pozostałe produkty firmy Polimat