Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Firma w katalogu: Wid-Bud

Kontakt z firmą złóż ofertę
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Przydomowe oczyszczalnie ścieków mają zastosowaną kombinację metod oczyszczania mechaniczną oraz biologiczną tlenową i beztlenową.

Ścieki, po podczyszczeniu w osadniku gnilnym, infiltrując przez złoże rozsącząjące są oczyszczane w wyniku procesów fizycznych, biologicznych i chemicznych. Zatrzymanie zanieczyszczeń w złożu gruntowym przy jednoczesnym napowietrzaniu powoduje intensywny rozwój mikroorganizmów tworzących tzw. błonę biologiczną.

Mikroorganizmy te dokonują rozkładu zanieczyszczeń organicznych na stałe i gazowe produkty nieorganiczne. Jednocześnie w gruncie zachodzą chemiczne reakcje strącania zanieczyszczeń nieorganicznych, które w zależności od panujących w środowisku warunków (pH, zawartość tlenu w gruncie, itp.) mogą być gromadzone lub wymywane.

W efekcie końcowym błona biologiczna działa jak filtr mechaniczno-biologiczny.

Kategorie produktu

Wodkan » Oczyszczalnie ścieków »

Zobacz pozostałe produkty firmy Wid-Bud