Odżelaziacze

Firma w katalogu: Econet

Kontakt z firmą złóż ofertę
Odżelaziacze
Wody podziemne na większości terytorium Polski charakteryzują się podwyższoną zawartością manganu i żelaza.
Żelazo wtórne pojawia się także w wodzie wodociągowej. Zawartość żelaza waha się od ilości śladowych do kilkudziesięciu mg/litr, natomiast manganu od ilości śladowych do kilku mg/litr. Wysokie stężenie żelaza i manganu w wodzie powoduje wzrost jej barwy i mętności.
Wyczuwalny jest także charakterystyczny dla obecności żelaza zapach. Na urządzeniach sanitarnych pojawia się rdzawy nalot. Woda zanieczyszczona związkami żelaza i manganu nie może być stosowana w przemyśle poligraficznym, farmaceutycznym, spożywczym, rolnictwie itp.
Jej użycie jest też kłopotliwe w gospodarstwie domowym. Usuwanie związków żelaza i manganu polega na: napowietrzeniu wody surowej, korekcie odczynu wody ( w miarę potrzeby ), filtracji na odpowiednim rodzaju złoża.
W przypadku dużych zawartości żelaza i manganu w wodzie może zachodzić potrzeba stosowania filtracji dwustopniowej przy zachowaniu zasady, że pierwszy filtr jest filtrem odżelaziającym, a drugi odmanganiającym.
Zastosowanie: usuwanie związków żelaza i manganu
Wydajności: od 0,3 do 150,0 m3/h
Wersje: płukanie / regeneracja automatyczne

Ceny: od 2199 zł brutto

Kategorie produktu

Wodkan » Uzdatnianie wody »

Zobacz pozostałe produkty firmy Econet