Zmiękczacze

Firma w katalogu: Econet

Kontakt z firmą złóż ofertę
Zmiękczacze
Częstym problemem związanym z jakością wody jest zbyt wysoka twardość. Powoduje ona powstawanie kamienia kotłowego. Zjawisko to jest szczególnie niekorzystne we wszelkich procesach grzewczych.
Powoduje ono zmniejszenie wydajności urządzeń oraz obniżenie trwałości instalacji. Jest również powodem zwiększonego zużycia środków myjąco-piorących w gospodarstwach domowych oraz w przemyśle. Jednym ze sposobów redukcji twardości jest zmiękczanie.
Polega ono na usuwaniu twardości na drodze wymiany jonowej. Gdy zdolność zmiękczająca złoża żywicy jonowymiennej zostanie wyczerpana, poddawana jest ona regeneracji roztworem soli - NaCl. Częstość regeneracji zależy od twardości oraz ilości uzdatnianej wody.
Podział zmiękczaczy ze względu na sposób sterowania:
  • sterowanie czasowe - regeneracja następuje po wcześniej zaprogramowanym czasie . Ten rodzaj sterowania ma zastosowanie w przypadku gdy zużycie wody jest w miarę stałe
  • sterowanie objętościowe - regeneracja następuje po odmierzeniu przez wodomierz określonej ilości wody. Ten rodzaj sterowania ma zastosowanie w przypadku gdy zużycie wody jest w nierównomierne.
Podział zmiękczaczy ze względu na sposób pracy
  • zmiękczacze jednokolumnowe - w czasie regeneracji urządzenia dostawa wody zmiękczonej jest wstrzymana.
  • zmiękczacze DUPLEX wahadłowe - zbudowane z dwóch kolumn. Wydajność urządzenia równa jest wydajności jednej kolumny. Dostarcza wodę zmiękczoną w sposób ciągły.
  • zmiękczacze DUPLEX równoległe - zbudowane z dwóch kolumn. Wydajność urządzenia równa jest sumie wydajności kolumn. W czasie regeneracji wydajność urządzenia spada o 50 %.
Dobór urządzenia zależy od twardości wody, zapotrzebowania godzinowego na wodę oraz sposobu pracy urządzeń pobierających wodę. Przed zmiękczaczem należy zastosować filtr mechaniczny, a woda powinna być uprzednio odżelaziona i odmanganiona.
Zastosowanie: zmiękczanie wody (zapobieganie powstawaniu kamienia kotłowego)
Wydajności: od 0,3 do 150,0 m3/h
Wersje: regeneracja automatyczna

Ceny: od 1999 zł brutto

Kategorie produktu

Wodkan » Uzdatnianie wody »

Zobacz pozostałe produkty firmy Econet