Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków AQUAMATIC STM

Firma w katalogu: Aquamatic

Kontakt z firmą
Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków AQUAMATIC STM
Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków AQUAMATIC STM to innowacyjny na polskim rynku system łączący zalety dwóch technologii: osadu czynnego i złoża biologicznego w jednej komorze! W ten sposób mikroorganizmy rozkładające ścieki kooperują ze sobą i rozkład ścieków jest bardziej efektywny i stabilny.
EFEKT EKOLOGICZNY
Kombinacja dwóch technologii zapewnia wysoką wydajność (skuteczność) oczyszczania ścieków ze związków organicznych oraz biogennych. Przy prawidłowej eksploatacji efekt ekologiczny oczyszczalni spełnia obowiązujące normy (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004).
MONTAŻ
Montaż oczyszczalni jest prosty i zależnie od warunków lokalnych (np. poziom wód gruntowych, istniejące instalacje podziemne) nie powinien trwać dłużej niż jeden dzień.
Oczyszczalnia dostarczana jest do Klienta w postaci dwóch gotowych zbiorników z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego - polietylenu [PE-HD] (osadnik wstępny i komora biologiczna ze zintegrowanym osadnikiem wtórnym).
OBSŁUGA
Oczyszczalnia nie wymaga specjalistycznej obsługi, raz uruchomiona będzie działać bezproblemowo przez długi okres. Zależnie od potrzeb należy usuwać zbierający się osad nadmierny z osadnika wstępnego. Na ogół przyjmuje się konieczność usuwania go raz w roku.
JAKOŚĆ
Aquamatic Sp. z o.o. oferuje najwyższą jakość oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych według opatentowanej technologii. W naszym rozwiązaniu stawiamy także na wysoką trwałość
i niezawodność stosowanych materiałów (PE-HD, stal kwasoodporna), co gwarantuje długotrwałą i bezproblemową eksploatację urządzenia. O wysokiej jakości produktu świadczą liczne zastosowania naszych urządzeń na całym świecie.
GWARANCJA
Na urządzenia udzielamy długoterminowych gwarancji:
5 lat na osadnik wstępny i 10 lat na komorę biologiczną.
TYPOSZEREG
  • STM 5 dla 2-5 mieszkańców
  • STM 8 dla 6-8 mieszkańców
  • STM 10 dla 9-10 mieszkańców

Kategorie produktu

Wodkan » Oczyszczalnie ścieków »