Przydomowe i osiedlowe oczyszczalnie ścieków

złóż ofertę
Przydomowe i osiedlowe oczyszczalnie ścieków
Metoda oczyszczania: mechaniczna, biologiczna tlenowa.
Budowa oczyszczalni: osadnik wstępny, dwukomorowy osadnik gnilny wykonany z PE współpracujący wariantowo: z układem doczyszczająco-rozsączającym wykonanym z kręgów żelbetowych, z filtrem żwirowym z rozsączaniem ciśnieniowym i recyrkulacją lub ze złożem biologicznym zraszanym i filtrem doczyszczającym.
Urządzenia dodatkowe: pompownia kompaktowa, układ nawadniający ogród oczyszczonymi ściekami.
Obsługa: sterowanie automatycznie (nie wymaga stałej obsługi).
Stopień oczyszczania ścieków (redukcja) [mg/dm3]: BZT5 do 40, zawiesiny do 50, azot ogólny do 30.
Liczba mieszkańców równoważnych [RLM]: 4-500
Przepustowość [m3/d]: 0,6-75
Zapotrzebowanie terenu [m2]: od 10
Maks. moc zainstalowana [kW]: 10
Orientacyjna cena [zł]: od 4500

Kategorie produktu

Wodkan » Oczyszczalnie ścieków »

Zobacz podobne produkty