Rury i kształtki z PVC-U

Firma w katalogu: Nibco

Kontakt z firmą złóż ofertę
Rury i kształtki z  PVC-U
Materiał: PVC-U - polichlorek winylu

WYMIARY

 od 1/2" do 8" (cale) produkowane w systemie wymiarowym rur stalowych IPS

ZASTOSOWANIE

Instalacje wody zimnej; Instalacje klimatyzacyjne; Instalacje przemysłowe dla różnego rodzaju związków chemicznych

PARAMETRY TECHNICZNE

Temperatura max 45°C

Ciśnienie robocze w temperaturze +23ºC (dla typoszeregu Sch 40 wg ASTM):

4,14 dla 1/2”, 3,30 dla ¾”, 3,1 dla 1”, 2,55 dla 1 ¼”, 2,28 dla 1 ½”, 1,93 dla 2”, 2,07 dla 2 ½”, 1,79 dla 3”, 1,52 dla 4”, 1,24 dla 6”, 1,10 dla 8”. 

Ciśnienie robocze w temperaturze +25ºC (dla rur wg PN-EN 1452):
1,5 dla PN15 – (od ½” do 3”), 1,2 dla PN12 - (4”), 0,9 dla PN9 – (od 6” do 8”) 

Łączenie rur i kształtek w systemie PVC odbywa się za pomocą klejów agresywnych. Czas wykonania takiego połączenia zależy od temperatury montażu i nie przekracza 1 min. Ponadto występują elementy gwintowane oraz kołnierzowe pozwalające na połączenie z dowolnym systemem instalacyjnym.

Technologia montażu dostępna na stronie internetowej producenta www.nibco.com.pl

Kategorie produktu

Materiały do instalacji » Rury i łączniki z tworzyw sztucznych »

Zobacz pozostałe produkty firmy Nibco