Odżelaziacze-odmanganiacze, zmiękczacze

Firma w katalogu: Secura BC

Kontakt z firmą złóż ofertę
Odżelaziacze-odmanganiacze, zmiękczacze

Zmiękczacze kompaktowe mają zastosowanie w instalacjach domowych jako układ do częściowego zmiękczania wody, w obiektach usługowych i małych kotłowniach wodnych. Aparaty składają się z estetycznie wykonanej osłony kryjącej w swym wnętrzu butlę ze złożem, automatyczną głowicę sterującą oraz zbiornik solanki.

Odżelaziacze i odmanganiacze  ze złożami: DOLOMITOWYM, DEFEMAN, GREENSAND, BIRM

W zależności od wyniku analizy i rodzaju instalacji wodnej Klienta firma SECURA dobiera odpowiednią wielkość filtra. Aparaty składają się z butli na złoże oraz z automatycznej głowicy sterującej. Butla wykonana jest z chemoodpornego tworzywa sztucznego. Głowice sterujące Autotrol i Fleck w zależności od życzenia Klienta mogą występować w wersji czasowej lub objętościowej (czasowe włączają płukanie w określone dni, objętościowe po przepływie określonej ilości wody). Aparaty wymagają zainstalowania napowietrzacza.

Proces uzdatniania:

  • odżelaziacze-odmanganiacze: usuwanie żelaza (maks. stężenie 20 mg/dm3), manganu (maks. stężenie 4 mg/dm3), mętności, barwy
  • zmiękczacze: usuwanie związków wapnia i magnezu powodujących twardość wody, przez wymianę jonową

Wydajność [m3/h]:

  • 0,5-120: odżelaziacze-odmanganiacze,
  • 0,9-120: zmiękczacze

Sterowanie: ręczne lub automatyczne

Kategorie produktu

Wodkan » Uzdatnianie wody »

Zobacz pozostałe produkty firmy Secura BC