Kompletny zestaw dla 6-10 osób, osadnik 4,0 m3 trzykomorowy

Firma w katalogu: Ekopol

Kontakt z firmą złóż ofertę
Kompletny zestaw dla 6-10 osób, osadnik 4,0 m3 trzykomorowy

W przypadku oczyszczalni biologicznej istnieje możliwość odprowadzenia oczyszczonej wody bezpośrednio do wód gruntowych. Można ją także wykorzystać do celów gospodarczych lub odprowadzić poprzez drenaż rozsączający o mniejszej powierzchni.

Cena netto: 4704,92 zł (zestawy podstawowe oczyszczalni z drenażem)

Kategorie produktu

Wodkan » Oczyszczalnie ścieków »

Zobacz pozostałe produkty firmy Ekopol