Zbiorniki bezodpływowe (szamba) od 2800 do 8500l

Firma w katalogu: Ekopol

Kontakt z firmą złóż ofertę
Zbiorniki bezodpływowe (szamba) od 2800 do 8500l
W sytuacji, gdy nie ma możliwości podłączenia do zbiorczej kanalizacji miejskiej, może się zdarzyć, że na przeszkodzie budowie ekologicznej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym staną specyficzne warunki.
Zbiorniki bezodpływowe (szamba) od 2800 do 8500l
  • nieprzepuszczalny grunt,
  • zbyt mała powierzchnia działki na drenaż rozsączający,
  • specyficzne, strefowe lub lokalne uwarunkowania prawne,
  • specyficzne, strefowe lub lokalne uwarunkowania ekologiczne,
  • względy ekonomiczne,
  • tymczasowość rozwiązania w oczekiwaniu na budowę kanalizacji zbiorczej,
  • kolidujące przeznaczenie działki.
Cena netto: 1803,28 zł, 2459,02 zł, 4590,16 zł

Kategorie produktu

Wodkan » Zbiorniki szczelne »

Zobacz pozostałe produkty firmy Ekopol