Zmiękczacze

Firma w katalogu: Alco

Kontakt z firmą złóż ofertę
Zmiękczacze
Twardość wody spowodowana jest obecnością w niej wapnia i magnezu. Związki wapnia i magnezu w postaci tzw. kamienia kotłowego odkładają się w instalacjach wodnych.
Twarda woda jest przyczyną nadmiernego spadku ciśnienia wody w instalacjach, powoduje konieczność większego zużycia środków myjąco-piorących a także zmniejsza wydajność procesu podgrzewania wody i znacznie zwiększa zużycie opału. Najlepszym i niezawodnym rozwiązaniem jest zainstalowanie urządzenia do zmiękczania wody.
Urządzenie takie powoduje uzdatnianie twardej wody za sprawą fizyko-chemicznego procesu znanego jako wymiana jonowa. Zastosowanie w urządzeniu nierozpuszczalnej żywicy kationowej powoduje usuwanie z wody związków wapnia, magnezu oraz cząstek rozpuszczonego żelaza i manganu, poprzez ich wymianę na jony sodu. Proces ten zachodzi w wymiennikach jonitowych w trakcie przepływu uzdatnianej wody przez żywicę jonowymienną.
Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, poddawane jest ono procesowi płukania i regeneracji roztworem solanki.
Woda poddawana procesowi zmiękczania powinna być wstępnie uzdatniona przez usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych oraz odżelazienie i odmanganienie. Automatyczne urządzenie do zmiękczania wody składa się ze zbiornika ciśnieniowego z głowicą sterującą oraz ze zbiornika solanki.
Woda o odpowiednio niskiej twardości jest idealna w instalacjach wodnych, nie powodując zarastania rur, przedłuża żywotność urządzeń grzewczych oraz osprzętu sanitarnego. Woda zmiękczona jest doskonała do prania, do kąpieli a zużycie środków piorących i myjących jest znacznie mniejsza.
Oferujemy zmiękczacze różnych typów, o wydajnościach dla potrzeb mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz przemysłu.

Kategorie produktu

Wodkan » Uzdatnianie wody »

Zobacz pozostałe produkty firmy Alco