Studnie chłonne

Firma w katalogu: GAMA PLASTIC

Kontakt z firmą złóż ofertę
Studnie chłonne

Studnie chłonne są najprostszymi urządzeniami służącymi do odprowadzania wstępnie oczyszczonych ścieków do gruntu z oczyszczalni przydomowych. Są w kształcie dzwonu bez dna i z przepuszczalnymi otworami w dolnej części. Ścieki infiltrują do gruntu przez warstwy żwiru odpowiedniej granulacji.

Kryteria lokalizacyjne dla studni chłonnych są analogiczne jak dla konwencjonalnych systemów drenażowych. Najważniejsza jest właściwa odległość pomiędzy dnem i poziomem wód gruntowych, która powinna wynosić 1,5 m. Według zaleceń polskich studnie chłonne mogą być stosowane we wszystkich gruntach kategorii A,B,C analogicznie jak pozostałe urządzenia drenażowe. Przy określaniu wymiarów studni o podstawie koła uwzględnia się jako powierzchnię łączną filtracji powierzchnię dna i ścian wykopu.


Kategorie produktu

Wodkan » Studnie »

Zobacz pozostałe produkty firmy GAMA PLASTIC