Przepompownie ścieków

Firma w katalogu: GAMA PLASTIC

Kontakt z firmą złóż ofertę
Przepompownie ścieków

Przepompownie służą do transportu nieczystości płynnych na dłuższych odcinkach. Są także przydatne, gdy występuje konieczność podniesienia kanalizacji na wyższy poziom.

Proponowane przepompownie ścieków są stosowane zarówno na prywatnych posesjach, jak i w gospodarstwach rolnych czy ośrodkach wypoczynkowych. Mają zastosowanie w specjalistycznych i rozbudowanych systemach kanalizacyjnych, oraz prostych systemach przydomowych np. oczyszczalniach przydomowych.

SP-150 i SP-250 zbiorniki o kształcie pionowym. Konstrukcje wykorzystywane najczęściej jako studzienki do do systemów wód deszczowych i przydomowych oczyszczalni. Istnieje możliwość zakupu nadstawek o wysokości 30, 50 i 100 cm.

SP-500 i ZR-600 zbiorniki o kształcie pionowym, zastosowanie przy oczyszczalniach o większej pojemności czynnej i przepływie. Zbiorniki uzupełniają dany typoszereg pełnią funkcję dozująco-przepompową. Opcjonalnie nadstawki w wymiarach 30,50,100 cm.

SP-1000 zbiornik o pionowym kształcie, wykorzystywany jako zbiornik retencyjny do budowy przepompowni ścieków. Czynnikami wyróżniającymi ten zbiornik jest mocne ożebrowanie pierścieniami poziomymi oraz pionowymi, a także wyposażenie zbiornika w stopnie odlewane monolitycznie z korpusem zbiornika. Cała konstrukcja jest formowana z polietylenu PEHD metodą rotomoldingu w specjalnych piecach pod wpływem wysokiej temperatury.


Kategorie produktu

Wodkan » Przepompownie ścieków »

Zobacz pozostałe produkty firmy GAMA PLASTIC