Pompy ciepła powietrze-woda HRC marki Auer

Firma w katalogu: Auer. Wyłączny przedstawiciel: Ciepło-Tech sp.j.

Kontakt z firmą złóż ofertę
Pompy ciepła powietrze-woda  HRC marki Auer

Wysokotemperaturowe pompy ciepła powietrze-woda to alternatywa dla pomp gruntowych. Główną różnicą między tymi urządzeniami jest źródło ciepła. Pompa powietrze-woda pobiera energię z powietrza (nawet bardzo mroźnego) i w bardzo wydajny sposób przetwarza ją na ciepło w instalacji grzewczej.

Pompy czerpiące energię z powietrza są niezależne od uwarunkowań gruntowych czy stanu gruntowego wymiennika ciepła. Niekwestionowaną zaletą pompy powietrznej jest łatwość montażu, nieporównywalna z pompą gruntową pod względem zarówno stopnia skomplikowania jak i kosztów.
Przez długi czas rynek był zdominowany przez pompy gruntowe, jednak obecnie ten trend nie jest już tak wyraźny. Dane z ostatniego roku mówią o 70-cio procentowym wzroście sprzedaży powietrznych pomp ciepła przy 5-cio procentowym wzroście dla pomp gruntowych.

Wysokotemperaturowa pompa ciepła HRC marki Auer

Technologia powietrznych pomp ciepła jest stale rozwijana i osiągane są coraz lepsze wyniki wydajności tego rodzaju urządzeń. Przykładem takiego rozwiązania jest wysokotemperaturowa pompa ciepła HRC marki Auer. Pompa ta jest w stanie podgrzać wodę w instalacji do 70°C bez wspomagania przez kocioł lub dodatkowe grzałki elektryczne, nawet przy dużym mrozie. Sterownik pompy HRC zaprogramowany jest do przejścia w tryb wspomagania ogrzewania dopiero przy temperaturze -20°C. Biorąc pod uwagę, że w naszym klimacie tak niskie temperatury panują średnio przez kilka dni w roku, to pompa HRC staje się zupełnie samodzielnym źródłem ciepła.

Jak to działa?

Jak wygląda i jak funkcjonuje wysokotemperaturowa pompa ciepła powietrze-woda? W dużym uproszczeniu jest to urządzenie, które za pomocą sprężarek przetwarza energię z powietrza zewnętrznego na ciepło w instalacji grzewczej. HRC składa się z pompy ciepła przeznaczonej do instalacji na zewnątrz budynku oraz modułu sterującego, przeznaczonego do instalacji wewnątrz. Moduł sterujący wyposażony jest w systemy hydrauliczne i automatykę, które zapewniają dystrybucję ciepła w instalacji.

Najmniejsze modele HRC o mocy 7 i 11 kilowatów, posiadają jeden kompresor a modele o wyższej mocy wyposażone są w dwa kompresory. Kompresory typu scroll charakteryzują się wysoką jakością. W modelach HRC o mocy od 17 do 25 kW kompresory działają niezależnie i zapewniają wysoki stopień modulacji mocy, w zakresie od 35 do 100% mocy. Możliwe są 3 tryby funkcjonowania: praca tylko i wyłącznie kompresora o niskiej mocy lub wysokiej mocy albo praca obu kompresorów jednocześnie. Zapewnia to optymalne wykorzystanie energii, zwłaszcza w okresach przejściowych między sezonami.

W pompie ciepła HRC jako czynnik chłodniczy wykorzystano propan (R290). Pompa ciepła HRC osiąga współczynnik sprawności COP do 4,3 (EN 16147) przy temperaturze powietrza 7°C i temperaturze wody 35°C. Woda podgrzewana jest do temperatury 70°C nawet przy temperaturze zewnętrznej -10°C, a praca pompy zagwarantowana jest do temperatury -20°C na zewnątrz przy zapewnieniu temperatury wody do 65°C.

Modulacja mocy gwarantuje niższe zużycie energii, wzmocnione dodatkowo przez lepszy współczynnik wydajności oraz redukcję prędkości obrotowej wentylatora podczas sezonów przejściowych. Bardzo istotne - ze względu na ograniczenie zużycia energii - jest skrócenie procesu odmrażania. Kompresory pompy ciepła HRC znajdują się pod absorberem ciepła, a rura cieczy znajduje się pod pojemnikiem na kondensat. Ich ciepło redukuje efekt zamarzania. Ponadto system odmrażania oparty jest na dwóch czujnikach, które uruchamiają cykl odmrażania tylko w razie potrzeby, podczas gdy konkurencyjne produkty mają okresowe odmrażanie.

Ciepło dystrybuowane jest w instalacji za pomocą wewnętrznego modułu sterującego. Zabezpiecza on prawidłowe przepływy pomiędzy pompą ciepła i obiegiem grzewczym. Moduł sterujący jest w istocie grupą hydrauliczną umieszczoną w obudowie z panelem sterowania. Zależnie od mocy jednostki zewnętrznej i potrzeb użytkownika, moduł ten jest rozbudowany w różnym stopniu. Wewnątrz modułu sterowania modeli o mocy od 17 do 25 kW znajduje się 60-litrowy zbiornik. Pod zbiornikiem umieszczone są dwie pompy cyrkulacyjne z możliwością podłączenia trzeciego obiegu grzewczego. Moduł sterujący dla tych modeli wyposażony jest w grzałki elektryczne wspomagające pracę pompy w ekstremalnych warunkach pogodowych i zabezpieczające komfort użytkownika.

Szerokie zastosowanie

Podstawowe modele HRC o mocy od 17 do 2 5kW dostępne są również w wersji BASIC z uproszczonym pilotem hydraulicznym zamiast rozbudowanego modułu sterującego. Rozwiązanie to upraszcza system i jednocześnie znacznie obniża cenę urządzenia.

Obecnie gama modelowa HRC odpowiada na zapotrzebowanie niemal każdego rodzaju potrzeb. Na polskim rynku dostępne są modele o zakresie mocy od 7 do 35kW jednostkowo oraz od 50 do 140 kW w systemie kaskadowym. Kaskady łączą od dwóch do czterech modułów pomp ciepła HRC, zwiększając wyraźnie moc maksymalną systemu i pozwalają zastosować pompy ciepła w budynkach o dużym zapotrzebowaniu energetycznym.

Pompa ciepła HRC to ekologiczne i wydajne urządzenie, które znajduje zastosowanie w ogrzewaniu i przygotowaniu CWU zarówno w budownictwie mieszkaniowym i jednorodzinnym jak i usługowym i przemysłowym.

Dystrybucja: CIEPŁO-TECH jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce marki AUER (www.auerpolska.com) i Lapesa (www.cieplotech.pl).

Kategorie produktu

Urządzenia i akcesoria grzewcze » Pompy ciepła »

Zobacz pozostałe produkty firmy Auer. Wyłączny przedstawiciel: Ciepło-Tech sp.j.