uniSTER8z - Centrala alarmowa

Firma w katalogu: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe Pro-Service Sp. z o.o

Kontakt z firmą złóż ofertę
uniSTER8z - Centrala alarmowa

Centrala Alarmowa uniSTER8z jest nowoczesną, mikroprocesorową jednostką centralną przeznaczoną do pracy w systemach wykrywania (detekcji i pomiaru stężeń) gazów wybuchowych i toksycznych. Jest elementem systemu Aktywny Alarm Gazowy służącego do aktywnej ochrony różnorodnych obiektów przed wybuchami gazów i oparów, umożliwiającego wykrywanie gazów, sygnalizacje i alarmowanie oraz sterowanie zaworami odcinającymi dopływ gazów.

Centrala Alarmowa uniSTER8z służy do współpracy (zasilania i kontroli) z detektorami o napięciu zasilania 12 V i maksymalnym poborze prądu 250 mA. Konfigurowalne (programowo) wejścia, wyjścia przekaźnikowe i napięciowe umożliwiają realizacje dowolnych funkcji sterowniczych, sygnalizacyjnych i alarmowych. Centralka może współpracować z systemami sterowania wentylacją ,sygnalizatorami optyczno-akustycznymi, zaworami odcinającymi (elektrozaworami), sterownikami przemysłowymi i innymi układami automatyki.

Wersje centrali alarmowej uniSTER8z:

 • uniSTER8z/D - centralka ośmiokanałowa z wejściami detekcyjnymi typu NC lub NO (wejścia A1/A2)
 • uniSTER8z/D/RS-WY - centralka ośmiokanałowa z wejściami detekcyjnymi typu NC lub NO (wejścia A1/A2) i wyjściem RS-485 (protokół Modbus RTU)
 • uniSTER8z/S - centralka ośmiokanałowa z wejściami prądowymi 4/8/12 mA i kontrolą linii
 • uniSTER8z/S/RS-WY - centralka ośmiokanałowa z wejściami prądowymi 4/8/12 mA, kontrolą linii i wyjściem RS-485 (protokół Modbus RTU)
 • uniSTER8z/RS485 - centralka ośmiokanałowa z wejściem RS-485 (protokół Modbus RTU)

Centrala alarmowa uniSTER8z przeznaczona jest do pracy poza strefami zagrożenia wybuchem. Do centralki można podłączyć od jednego do ośmiu detektorów. Zasilanie detektorów 12 V, zabezpieczone bezpiecznikami polimerowymi.

Zasilanie centralki: napięcie sieciowe ~230 V

Podtrzymanie napięcia zasilania: akumulator wewnętrzny 12 V/2,2 Ah, czas do 1 h. 

W zależności od wersji centrala uniSTER8z może być wyposażona w różne rodzaje wyjść:

 • prądowe: dwuprogowe 4/8/12 mA
 • napięciowe 12 V typu NO lub NC, dwa wejścia dla jednego detektora sygnalizujące przekroczenie progów alarmowych I i II.
 • cyfrowe - łącze RS-485, protokół Modbus-RTU, detektory o adresach 1...8

Wyjścia: realizacja dowolnych funkcji, programowanych za pomocą programu sterującego PAGster

Wyjścia centrali alarmowej uniSTER8z:

 • przekaźnikowe - 6 przekaźników, ze stykami NO/NC, o funkcjach programowalnych
 • napięciowe 12 V typu OC-NO), trzy wyjścia o funkcjach programowalnych
 • impulsowe 12 V - wysokoprądowe, do sterowania cewkami zaworów odcinających, o funkcjach programowalnych
 • cyfrowe - łącze RS-485, protokół Modbus-RTU - (opcja, nie dotyczy wersji z wej. RS-485)

Sygnalizacja optyczna i akustyczna przekroczenia progów alarmowych I i II, sygnalizacja optyczna zasilania sieciowego i akumulatorowego, pamięci alarmów, awarii (wersje centralki z wej. prądowymi i RS-485) i wysterowania wyjść. Obudowa z tworzywa sztucznego ABS, wpusty kablowy (dławice) - 9 x PG11. 

Kategorie produktu

Ochrona i elektronika » Systemy alarmowe »

Zobacz pozostałe produkty firmy Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe Pro-Service Sp. z o.o