Laminowane przekrycia zbiorników

Firma w katalogu: EKOFINN-POL

Kontakt z firmą złóż ofertę
Laminowane przekrycia zbiorników

Laminatowe przekrycia zbiorników znajdują zastosowanie do hermetyzacji zbiorników betonowych czy stalowych używanych np. w oczyszczalniach ścieków oraz konstrukcji budowlanych przeznaczonych na składowiska osadów ściekowych i innych odpadów. Właściwa hermetyzacja tego rodzaju obiektów jest gwarantem skutecznej neutralizacji odorów za pomocą technik biofiltracji, adsorpcji lub jonizacji.

Materiał konstrukcyjny elementów przekryć stanowi laminat żywiczno-szklany o długotrwałej odporności na starzenie, działanie promieniowania UV i warunki atmosferyczne. Wielowarstwowa budowa laminatu z żywic poliestrowych i zbrojenia z włókna szklanego jest jakościowo zgodna z obowiązującymi normami polskimi oraz normami Unii Europejskiej.

Zewnętrzna warstwa laminatu wykonywana jest  w kolorze ustalanym z użytkownikiem wg palety RAL. Wewnętrzna warstwa laminatu jest chemoodporna. Opcjonalnie przekrycie może zostać wykonane z warstwą termoizolacyjną w postaci pianki poliuretanowej. Stosownie do technologii i sposobu obsługi zbiorników przekrycia mogą zostać wyposażone w kominki wentylacyjne oraz króćce, włazy technologiczne i otwory rewizyjne.

Parametry techniczne materiału na przekrycia zbiorników

 • HDT wg ISO 75/A - nie mniej niż  90ºC
 • wytrzymałość na rozciąganie - nie mniej niż 55 MPa
 • wytrzymałość na zginanie - nie mniej niż 110 MPa
 • moduł Younga przy rozciąganiu - nie mniej niż 3500 MPa
 • wydłużalność względna przy zrywaniu - nie mniej niż 2%
 • klasyfikacja w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny - BROOF (t1) (wg ENV 1187:2002 i PN-EN 13501-5: 2006) oraz nierozprzestrzeniający ognia (wg instrukcji ITB 401/2004)

Typy przekryć

 • Przekrycie korytkowo prostokątne (typ PKP)
 • Kopuła samonośna (typ PKS)                                       
 • Przekrycie korytkowo zbieżne (typ PKZ)

Standardy wykonania przekryć

Wytrzymałość konstrukcji przekrycia zgodnie z normami: PN-EN 1990:2004, PN-EN 1991-1-3:2005, PN-EN 1991-1-4:2008. Połączenia poszczególnych elementów przykrycia oraz kotwienie do konstrukcji zbiornika – stal nierdzewna klasy A2 lub A4. Uszczelki pomiędzy elementami przykrycia i konstrukcją betonową - guma EPDM odporna na działanie skroplin i związków występujących pod przykryciem.

Przykrycia projektowane są na następujące obciążenia:

 • obciążenie siłą skupioną 1,2 kN przyłożoną w dowolnym miejscu przykrycia na powierzchni 0,2 x 0,2 m jako odpowiednika ciężaru pracownika obsługi poruszającego się po przykryciu.
 • obciążenia zmienne w całości długotrwałe - siła podciśnienia wynosząca nie więcej niż 30 mm H2O. 
 • obciążenie wiatrem wg obowiązującej normy PN-77/B-02011
 • obciążenie śniegiem wg obowiązującej normy PN-80/B-02010 Az1
 • obciążenie stałe - obciążenie ciężarem własnym

Bezpieczeństwo pożarowe zgodne z normami zharmonizowanymi:

 • Odporność na ogień zewnętrzny zgodnie z PN-EN 13501-5:2006 (norma zastąpiła polską normę nr PN-96/B-02872), klasyfikacja jako nie rozprzestrzeniające ognia
 • Minimalna odporność ogniowa zgodnie z PN-EN 13501-5:2006 (norma zastąpiła polską normę nr PN-97/B-02551-1)

źródło i zdjęcia: Ekofinn-Pol

Kategorie produktu

Wodkan » Zbiorniki szczelne »

Zobacz pozostałe produkty firmy EKOFINN-POL