System kanalizacji zewnętrznej Pragma +ID

Firma w katalogu: Pipelife

Kontakt z firmą złóż ofertę
System kanalizacji zewnętrznej Pragma +ID

Nowy typoszereg rur strukturalnych o nazwie Pragma+ID, których wymiar nominalny jest określony do średnicy wewnętrznej DN/ID. Rury Pragma+ID, podobnie jak rury Pragma są produkowane w odcinkach prostych z PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) o sztywności obwodowej SN 8>= kN/m2 z kielichami wtryskowymi połączonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne.

Rury Pragma+ID podobnie jak rury Pragma® posiadają lekką konstrukcję strukturalną z gładką wewnętrzną ścianką oraz profilowaną - korugowaną ścianką zewnętrzną o profilu trapezowym, która zgodnie z normą prEN 13476-3:2006 jest to tzw. typ B.

Zakres zastosowania rur i kształtek strukturalnych Pragma +ID

  • Kanalizacja bytowo-gospodarcza, ogólnospławna i deszczowa pod drogami i autostradami SLW 60    
  • System drenarski z rur perforowanych PP-B SN 8 do odwadniania dróg, autostrad, placów, lotnisk, obiektów sportowych, wysypisk śmieci    
  • Rurociągi grawitacyjne przystosowane do pracy w bardzo wysokich temperaturach do +95°C (temp. krótkotrwała)    
  • Wyloty kanałów dla mediów o wyższych temperaturach
  • Systemy kanalizacyjne dla ścieków przemysłowych
  • Instalacje technologiczne w przemyśle    
  • Przepusty drogowe narażone na pracę w temperaturach ujemnych

Zobacz pozostałe produkty firmy Pipelife