Oczyszczalnia ścieków BIOCLERE® dla 750 mieszkańców

Firma w katalogu: EKOFINN-POL

Kontakt z firmą złóż ofertę
Oczyszczalnia ścieków BIOCLERE® dla 750 mieszkańców

Oczyszczalnia BIOCLERE® składa się z osadnika wstępnego, jednego lub dwóch złóż biologicznych oraz stopnia chemicznego, jeśli wymagana jest redukcja związków fosforu. Oczyszczone ścieki z urządzeń BIOCLERE® mogą być odprowadzane bezpośrednio do gruntu lub cieków wodnych spełniając wymagania ochrony środowiska.

Typoszereg nowoczesnych oczyszczalni ścieków BIOCLERE® pozwala na efektywne i energooszczędne oczyszczanie ścieków od jednej rodziny do 2000 osób. Urządzenia BIOCLERE® produkowane są w Polsce na licencji fińskiej. Proces biologicznego oczyszczania odbywa się na złożu zraszanym, którego wypełnienie stanowią specjalne kształtki HUFO®.

Oczyszczalnia ścieków BIOCLERE® dla miejscowości Rakutowo (woj. kujawsko-pomorskie)

Zastosowane urządzenia: osadnik wstępny OW36 x 2, złoże biologiczne BIOCLERE® typ B210 x 4, 2013

RLM: 750 

Kategorie produktu

Wodkan » Oczyszczalnie ścieków »

Zobacz pozostałe produkty firmy EKOFINN-POL