Oczyszczalnia ścieków BIOCLERE® dla 150 mieszkańców

Firma w katalogu: EKOFINN-POL

Kontakt z firmą złóż ofertę
Oczyszczalnia ścieków BIOCLERE® dla 150 mieszkańców

Typoszereg nowoczesnych oczyszczalni ścieków BIOCLERE® pozwala na efektywne i energooszczędne oczyszczanie ścieków od jednej rodziny do 2000 osób. Urządzenia BIOCLERE® produkowane są w Polsce na licencji fińskiej. Proces biologicznego oczyszczania odbywa się na złożu zraszanym, którego wypełnienie stanowią specjalne kształtki HUFO®.

Oczyszczalnia BIOCLERE® składa się z osadnika wstępnego, jednego lub dwóch złóż biologicznych oraz stopnia chemicznego, jeśli wymagana jest redukcja związków fosforu. Oczyszczone ścieki z urządzeń BIOCLERE® mogą być odprowadzane bezpośrednio do gruntu lub cieków wodnych spełniając wymagania ochrony środowiska.

Oczyszczalnia ścieków BIOCLERE® dla osiedla Park w Małkowie (woj. pomorskie)

RLM: 150

Zastosowane urządzenia: osadnik wstępny OW20, złoże biologiczne BIOCLERE® typ B180, 2007Kategorie produktu

Wodkan » Oczyszczalnie ścieków »

Zobacz pozostałe produkty firmy EKOFINN-POL