System giętkich rur preizolowanych Flexalen 600

Firma w katalogu: Thermaflex Izolacji

Kontakt z firmą złóż ofertę
System giętkich rur preizolowanych Flexalen 600

Flexalen 600 jest systemem giętkich rur preizolowanych o konstrukcji ślizgowej z rurą przewodową z polibutylenu. To zespół rurowy typu „rura w rurze”, składający się z rury przewodowej, izolacji cieplnej i rury osłonowej.

Rura przewodowa wykonana jest z polibutylenu PB-1, o doskonałych parametrach wytrzymałościowych i temperaturowych, odporna na korozję, o 50-cio letniej żywotności. Rury do c.o. posiadają barierę antydyfuzyjną. Izolacja cieplna wykonana jest ze spienionego polietylenu, wytłaczanego w procesie ciągłym i zespolonego z rurą osłonową na całej długości, o doskonałych trwałych w czasie eksploatacji parametrach izolacyjnych. Rurę osłonową stanowi karbowana rura z  PE-HD, o wysokiej elastyczności i dużej wytrzymałości, odporna na promieniowanie UV

System Flexalen 600 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie chcemy minimalizować wymianę ciepła przy przesyle czynnika grzewczego lub chłodniczego i zrobić to w sposób szybki i trwały.

Flexalen 600 zaprojektowany jest do pracy z:

  • czynnikiem grzewczym niskoparametrowym o max temperaturze 95˚C przy ciśnieniu 8 bar
  • z ciepłą wodą użytkową T rob = 60˚C, przy ciśnieniu 12 bar
  • wodą zimną, lub ściekami T rob= 20˚ C, przy ciśnieniu 16 bar
  • czynnikiem chłodniczym T min = -15˚C , przy ciśnieniu 16 bar

Flexalen 600 idealnie nadaje się do transportu czynnika grzewczego z kotłowni niskoparametrowych obsługujących kilka budynków. Przykładowo w obiektach szpitalnych, ośrodkach wypoczynkowych, zespołach budynków użyteczności publicznej, osiedlach mieszkaniowych.

Flexalen 600 szczególnie polecany jest na sieci ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami instalacja c.w.u. powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury pomiędzy 55˚C i 60˚C, i umożliwiać przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70˚C. Rura Flexalen (jako jedyna na rynku) jest dopuszczona na te temperatury przy ciśnieniu roboczym 10 bar w pełnym zakresie średnic (25-110 mm) w zwojach.


Kategorie produktu

Materiały do instalacji » Izolacje techniczne »

Zobacz pozostałe produkty firmy Thermaflex Izolacji