Centrale wentylacyjne VEBAR

Firma w katalogu: Firma Bartosz Sp.J. Bujwicki, Sobiech

Kontakt z firmą złóż ofertę
Centrale wentylacyjne VEBAR
Typoszereg central wentylacyjnych VEBAR obejmuje urządzenia służące do obróbki powietrza w obiektach przemysłowych, instytucjach państwowych, placówkach edukacyjnych, obiektach rekreacyjno-sportowych, budownictwie mieszkalnym oraz innych obiektach wymagających warunków specjalnych, w których zaprojektowano wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła lub wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną bez odzysku ciepła.

Centrale wentylacyjne VEBAR możemy podzielić ze względu na:

- budowę (wykonanie sekcyjne, monoblok, układ kanałowy),

- zastosowany wymiennik (spiralny WS prod. Firmy Bartosz, przeciwprądowy, obrotowy, krzyżowy, glikolowy),

- wydajność (do 100.000 m3/h),

- miejsce montażu (centrale podwieszane, centrale dachowe, centrale w wykonaniu higienicznym).


Poza centralami wentylacyjnymi z odzyskiem ciepła produkujemy centrale bez odzysku ciepła:

- nawiewne,

- wywiewne,

- nawiewno-wywiewne.


Każda z central wentylacyjnych VEBAR może być rozbudowana o dodatkowe urządzenia służące do obróbki powietrza:

- nagrzewnice,

- chłodnice,

- tłumiki,

- nawilżacze,

- komory mieszania,

- inne na życzenie Klienta.


Więcej informacji: www.bartoszwentylacja.com.pl 

Zobacz pozostałe produkty firmy Firma Bartosz Sp.J. Bujwicki, Sobiech