Zawór bezpieczeństwa MSS do instalacji solarnych

Firma w katalogu: Afriso Polska

Kontakt z firmą złóż ofertę
Zawór bezpieczeństwa MSS do instalacji solarnych

Urządzenia przeznaczone do ochrony instalacji solarnych uwzględniają specyfikę ich pracy w warunkach mogących wywołać powstawanie konkretnych, szkodliwych czynników. Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w instalacji solarnej, stosuje się membranowe zawory bezpieczeństwa MSS marki AFRISO.

Zawory bezpieczeństwa MSS do instalacji solarnych są ściśle przeznaczone do instalacji, w których wykorzystano następujące media:

 • wodę,
 • mieszaniny wody z substancjami zapobiegającymi zamarzaniu,
 • mieszaniny wody i płynu Tyfocor,
 • ciecze należące do grup 1 i 2 (które nie wpływają niszcząco na materiały wykorzystane zaworze).

Wypuszczając z nich wymienione substancje, zapewniają niezbędną ochronę przed niepożądanymi skutkami nadmiernego wzrostu ciśnienia.

Zawór bezpieczeństwa MSS do instalacji solarnych - dane techniczne

 • zawór bezpieczeństwa MSS do instalacji solarnych
 • producent:    AFRISO
 • ciśnienie otwarcia zaworu:  6 bar
 • rozmiar:  ½''
 • przyłącza:  ½'' GW x ¾'' GW
 • maksymalna moc instalacji wg UDT:  117,6 kW
 • maksymalna moc instalacji wg TUV:  50 kW
 • okres gwarancji: 36 miesięcy

W trakcie montażu należy pamiętać o konieczności zabezpieczenia zaworu przed wpływem zanieczyszczeń oraz zbyt wysokiej temperatury. Instalację trzeba więc wcześniej przepłukać, a wszelkie prace spawalnicze i lutownicze muszą być zakończone przed montażem zaworu. Również lokalizacja urządzenia powinna uwzględniać odizolowanie go od szkodliwych czynników (ujemna temperatura zewnętrzna, warunki atmosferyczne).

Zawór bezpieczeństwa MSS montuje się bezpośrednio na wymienniku ciepła w górnej części przestrzeni cieczy obiegu solarnego lub na przewodzie zasilającym instalację, pomiędzy króćcem kolektora solarnego i armaturą odcinającą (możliwie najbliżej wymiennika ciepła). Dopuszcza się też montaż na przewodzie powrotnym, między kolektorem solarnym i armaturą odcinającą. Dla ułatwienia prac, na powierzchni urządzenia znajduje się strzałka wskazująca kierunek przepływu cieczy. Pomiędzy instalacją a zaworem bezpieczeństwa nie wolno montować armatury odcinającej, ani innej zmniejszającej przepływ cieczy z instalacji do zaworu. Rura łącząca powinna mieć średnicę równą średnicy wlotu zaworu. Aby zawór pracował bezpiecznie, należy zgodnie z przepisami prawa zamontować rurę wyrzutową zaworu bezpieczeństwa. 

Poprawna eksploatacja zaworów bezpieczeństwa MSS wymaga przede wszystkim regularnej (nie rzadziej niż co 6 miesięcy i zawsze przy uruchamianiu po długim czasie) kontroli jego działania. Wystarczy obrócić pokrętło na górze zaworu w lewo, co powinno spowodować wypłynięcie cieczy przez rurę wyrzutową. Zwolnione następnie pokrętło wraca do pozycji pierwotnej, zatrzymując wypływ cieczy. W ten sposób użytkownik upewnia się, że instalacja solarna cały czas otrzymuje skuteczną ochronę.

Kategorie produktu

Materiały do instalacji » Armatura instalacyjna »

Zobacz pozostałe produkty firmy Afriso Polska