Detektor wycieku LAG 14ER AFRISO

Firma w katalogu: Afriso Polska

Kontakt z firmą
Detektor wycieku LAG 14ER AFRISO

Usprawniają pracę różnorodnych instalacji, sprawdzają się w praktyce od wielu lat, a przy tym - są przyjazne środowisku. Mowa o urządzeniach pomiarowych i detekcyjnych, które umożliwiają dostosowanie zbiorników do wymagań i przepisów.

Detektor wycieku LAG 14ER AFRISO służy do ciągłej kontroli zbiorników dwupłaszczowych z cieczą detekcyjną w przestrzeni kontrolnej. Zbiorniki te są najczęściej stosowane do składowania naziemnego oraz podziemnego cieczy palnych w klasach niebezpieczeństwa pożarowego AI, AII, AIII i B oraz cieczy niepalnych grożących skażeniem wody.

Budowa detektora LAG 14ER

Detektor LAG 14ER jest zbudowany z sygnalizatora, zbiornika cieczy detekcyjnej oraz wprowadzonej od góry sondy. Przeciek zostaje wykryty poprzez obniżenie się poziomu cieczy detekcyjnej w przestrzeni międzypłaszczowej, a także w zbiorniku. Powoduje to odsłonięcie elektrod, które sygnalizator rozpoznaje jako zmianę oporności w obwodzie elektrycznym sondy i natychmiast uruchamia alarm.

Urządzenia do detekcji zbiorników dwupłaszczowych - Przepisy

Urządzenia do detekcji zbiorników dwupłaszczowych muszą być zgodne z wytycznymi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. nr 243, poz. 2063).

Inne rodzaje detektorów AFRISO

 • Detektory wycieku mokre
 • Szklane detektory wycieku LAS
 • Nadciśnieniowy detektor wycieku EUROPRESS
 • Nadciśnieniowy detektor wycieku do kontroli rurociągów dwupłaszczowych LAD-R
 • Podciśnieniowy detektor wycieku EUROVAC HV
 • Termistorowe detektory wycieku oleju i wody OWWG 3
 • Optoelektroniczne detektory wycieku oleju i wody

Schemat zbiornika

 1. dodatkowe zbiorniki antyelektrostatyczne
 2. zbiornik cieczy detekcyjnej z sondą (antyelektrostatyczny)
 3. puszka przyłączeniowa
 4. sygnalizator
 5. obszar niezagrożony wybuchem
 6. obszar zagrożony wybuchem
 7. połączenie rurowe współpracujących zbiorników


Kategorie produktu

Elektryka » Pomiary, automatyka »

Zobacz pozostałe produkty firmy Afriso Polska