Wypełnienie złóż biologicznych HUFO®

Firma w katalogu: EKOFINN-POL

Kontakt z firmą złóż ofertę
Wypełnienie złóż biologicznych HUFO®

Wypełnienie HUFO® opracowano i opatentowano w Finlandii. Obecnie złoża biologiczne z wypełnieniem HUFO® pracują w ponad 10.000 oczyszczalni w 22 krajach świata. Największe z nich o objętości 50.000 m3 znajduje się w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Najczęściej złoża HUFO® spotykane są w oczyszczalniach typu BIOCLERE®.

Zasada działania złóż biologicznych

Pompa zraszająca wraz z systemem dysz rozpryskowych rozdeszczowuje ścieki nad powierzchnią złoża. Ścieki przenikając przez złoże są oczyszczane przez mikroorganizmy zasiedlające tzw. błonę biologiczną złoża. Mikroorganizmy rozwijają się w sposób naturalny bez potrzeby zaszczepiania.

Rozkładają zanieczyszczenia zawarte w ściekach na produkty nieszkodliwe dla środowiska, głównie wodę i dwutlenek węgla. Obumarłe fragmenty błony biologicznej spłukiwane są do osadnika, zaś na ich miejscu tworzy się nowa błona. Złoże jest napowietrzane w sposób naturalny lub przy pomocy wentylatora. Prawidłowo pracujące złoże biologiczne nie wytwarza hałasu ani zapachów.

Zastosowania podstawowe złóż biologicznych

  • do wymiany starych wypełnień istniejących złóż biologicznych;
  • do budowy nowych złóż biologicznych, w tym typu BIOCLERE®

Kategorie produktu

Wodkan » Oczyszczalnie ścieków »

Zobacz pozostałe produkty firmy EKOFINN-POL