System jonizacji powietrza TERMINODOUR

Firma w katalogu: EKOFINN-POL

Kontakt z firmą złóż ofertę
System jonizacji powietrza TERMINODOUR

Technologia dezodoryzacji zjonizowanym powietrzem jest jedną z uznanych metod neutralizacji substancji złowonnych. System TERMINODOUR w odróżnieniu od dotąd stosowanych metod neutralizacji polega na wprowadzaniu zjonizowanego powietrza do wnętrza obiektu i jego właściwej dystrybucji.

Pozwala to na redukcję związków odorotwórczych poprzez ich utlenianie bezpośrednio w miejscu ich powstawania. TERMINODOUR rozwiązuje tym samym jednocześnie dwa problemy – skutecznej dezodoryzacji i właściwej wentylacji obsługiwanych obiektów, generując przez to znaczne oszczędności.

Stacja jonizacji powietrza TERMINODOUR zainstalowana jest poza obsługiwanym obiektem, pobierając powietrze z zewnątrz, kondycjonując je w odpowiedni sposób i rozprowadzając poprzez istniejący układ wentylacji wewnątrz wentylowanej hali lub zbiornika. W odróżnieniu od technologii wykorzystujących procesy filtracji (biofiltry, adsorbery) technologia TERMINODOUR nie tworzy dodatkowych kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej na pokonanie oporów złoża filtracyjnego, zużyciem wody do nawilżania złoża lub wymianą sorbentów. W przypadku dezodoryzacji dużych kubatur (hale przemysłowe, sortownie, zbiorniki oczyszczalni ścieków, budynki przeróbki osadów) zarówno koszty eksploatacyjne jak i inwestycyjne są kilkakrotnie niższe niż w przypadku innych znanych technik.

Kategorie produktu

Wentylacja, klimatyzacja » Filtry, oczyszczanie powietrza »

Zobacz pozostałe produkty firmy EKOFINN-POL