Sitopiaskowniki

Firma w katalogu: EKOFINN-POL

Kontakt z firmą złóż ofertę
Sitopiaskowniki

Proces oczyszczania ścieków rozpoczyna zazwyczaj etap oczyszczania mechanicznego, niezbędny zarówno w przypadku ścieków komunalnych jak i przemysłowych. W procesie mechanicznego oczyszczania oddziela się zanieczyszczenia stałe (skratki) oraz piasek.

W małych i średnich oczyszczalniach najwygodniej wykorzystać do tego celu nowoczesne, zintegrowane urządzenia jakimi są sitopiaskowniki. Zawierają one we wspólnej konstrukcji elementy sita oraz piaskowniki poziome. Pozwalają równocześnie na dodatkową obróbkę usuwanych zanieczyszczeń np. płukanie i zagęszczenie skratek czy płukanie oddzielanego piasku. Niekiedy wyposażane są w systemy usuwania tłuszczu.

Więcej

Kategorie produktu

Wodkan » Oczyszczalnie ścieków »

Zobacz pozostałe produkty firmy EKOFINN-POL