Centralny system monitorowania pracy jednostek napowietrzania SMIA lub SMPA.

Centralny system monitorowania pracy jednostek napowietrzania SMIA lub SMPA.

Centralny system monitorowania opiera się na komunikacji zdalnej z zainstalowanymi jednostkami typu SMIA lub SMPA bez względu na wielkość urządzenia. Komunikacja opiera się na dedykowanym protokole SM-BUS. Centrala sterująca może zarządzać jednocześnie nawet 63 jednostkami napowietrzania.

Centralny system monitorowania pracy jednostek napowietrzania SMIA lub SMPA zaprojektowany został do współpracy z systemem napowietrzania klatek schodowych, wind, przedsionków i innych elementów pionowych dróg ewakuacyjnych przy wykorzystaniu systemów Fläkt Woods typu SMOKE MASTER. Zdalny nadzór umożliwia prowadzenie okresowych testów kontrolnych urządzeń bez konieczności indywidualnego uruchamiania jednostek. Centrala posiada panel sterujący z ekranem dotykowym i wbudowany zegar czasu rzeczywistego.

Podstawowe możliwości centrali:

 • monitorowanie stanu zasilania jednostki wentylatorowej
 • monitorowanie stanu zasilania przepustnic otwierających
 • monitorowanie stanu przetwornika różnicy ciśnień
 • monitorowanie stanu zabezpieczeń zwarciowych wszystkich elementów systemu
 • monitorowanie obecności napięcia zasilającego 24Vdc (SELV)
 • monitorowanie prawidłowego stanu przetwornicy częstotliwości
 • sygnalizacja gotowości systemu
 • ręczne uruchomienia instalacji
 • sygnalizacja lokalnej blokady jednostki
 • sygnalizacja braku napięcia
 • test uruchomienia przepustnicy (otwarcie/zamknięcie)
 • test pracy wentylatora
 • test regulacji przetwornika automatyczną, okresową kalibrację przetwornika ciśnienia
 • test komunikacji z systemem sygnalizacji pożaru
 • konfiguracja czasów testów funkcjonalnych
 • ustalenie harmonogramów przeglądów i przypomnienie automatyczne

Kategorie produktu

Wentylacja, klimatyzacja » Systemy, urządzenia, elementy »

Zobacz podobne produkty